Beschermd monument

Watermolen Bellemolen: stallingen

Beschermd monument van 14-03-1986 tot heden
ID: 501   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/501

Besluiten

Korenwatermolen Bellemolen, oliemolen en stallingen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-03-1986  ID: 2131

Beschrijving

De stallingen op de site van de Bellemolen zijn beschermd als monument.


Waarden

De stallingen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Watermolen Bellemolen

Stationsstraat 11 (Affligem)
Voormalige van de abdij van Affligem afhankelijke watermolen op de Bellebeek, vermeld sedert 1149 en gebouwd op een door graaf Hendrik van Leuven in 1068 geschonken grondgebied.