Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50106
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50106

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oudenaardsesteenweg nr. 68. Burgerhuis uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Dubbelhuis met sokkel van verankerde rode baksteen, gecementeerde eerste bouwlaag. Volumespel door het vooruitspringen van de twee rechtse traveeën. Vernieuwd schrijnwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Oudenaardsesteenweg 68 (Avelgem)
Burgerhuis uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.