Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bedrijfsgebouwen van blekerijmeers

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50118
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50118

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige bedrijfsgebouwen van blekerijmeers, herbestemd als woningen van vier of drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bedrijfsgebouwen van blekerijmeers

Langerei 79-80, 81 (Brugge)
Voormalige bedrijfsgebouwen van blekerijmeers, herbestemd als woningen van vier of drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).