Architectenwoning H. Vandenplas

Beschermd monument van 10-05-1999 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Leopoldstraat
Locatie Leopoldstraat 7 (Turnhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13040/156.1
  • OA002877

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Architectenwoning H. Vandenplas

Leopoldstraat 7, Turnhout (Antwerpen)

Woning gebouwd circa 1882 als eigen woning naar ontwerp van H. Vandenplas, in eclectische stijl met sterke inslag van de neo-Vlaamse-renaissance.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de architectenwoning van stadsarchitect Henri Vandenplas uit 1882.

Waarden

Leopoldstraat 7 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het eigen woonhuis van stadsarchitect H. Vandenplas, gebouwd in 1882 in eclectische stijl met overwegend neo-Vlaamserenaissance-inslag, munt vooral uit door zijn plastisch uitgewerkte voorgevel met zware vormen en kleurrijke effecten door verschillend materiaal gebruik en is als dusdanig in Turnhout uniek.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.