Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve, gedateerd 1663

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50148
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50148

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen voormalige hoeve van 1663 (gedateerde deurimposten). Verankerde gecementeerde voorgevel van zes traveeën met één bouwlaag onder zadeldak (leien) met centraal getrapt dakvenster.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve gedateerd 1663

Kleibeekstraat 136 (Sint-Niklaas)
Achterin gelegen hoeve van 1663. Boerenwoning met verankerde gecementeerde voorgevel van zes traveeën met één bouwlaag onder zadeldak met centraal getrapt dakvenster.