Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis van 1934

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50173
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50173

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis met trapgevel, drie bouwlagen van twee traveeën onder zadeldak (pannen) op gevelsteen gedateerd "ANNO 1934", naar ontwerp van architect Th. Desmet als poging tot integratie van nieuwbouw te midden van historische gebouwen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis van 1934

Korenlei 6, 6A (Gent)
Diephuis met trapgevel, drie bouwlagen van twee traveeën onder zadeldak op gevelsteen gedateerd "ANNO 1934", naar ontwerp van architect Th. Desmet als poging tot integratie van nieuwbouw te midden van historische gebouwen.