Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50174
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50174

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 21-23. Oorspronkelijk lage eenheidsbebouwing van twee arbeiderswoningen uit XIX d van resp. drie en vier trav. en één bouwl. onder geknikt zadeldak (mechanische pannen). Beschilderde, verankerde, bakstenen lijstgevel op gepikte plint; aflijnende tandfries voor nr. 23. Nr. 21. Verhoogd met één bouwl. L.g. getypeerd door pilasters en geajourreerde borstwering en tandfries. Getoogde en rechth.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswoningen

Sint-Jansstraat 21-23, 23A (Ledegem)
Oorspronkelijk lage eenheidsbebouwing van twee arbeiderswoningen uit het vierde kwart van de 19de eeuw van respectievelijk drie en vier traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (mechanische pannen).