Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50176
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50176

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve, heden café zogenaamd "'t Hoeveke". IJzeren toegangshek aan ronde, betonnen hekpijlers naast de schuur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Dries 57 (Destelbergen)
Hoeve met ijzeren toegangshek aan ronde, betonnen hekpijlers naast de schuur. Boerenwoning; één bouwlaag en vier traveeën met zadeldak (Vlaamse pannen), tussen zijaandaken met muurvlechtingen, uit de 18de eeuw. Latere aanbouwseltjes. Lange bakstenen dwarsschuur met stallen, onder zadeldak, uit de 19de eeuw.