Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Bellemolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 14-03-1986 tot heden

ID
502
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/502

Besluiten

Korenwatermolen Bellemolen, oliemolen en stallingen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-03-1986  ID: 2131

Beschrijving

De watermolen Bellemolen is samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht. De als monument beschermde korenmolen, oliemolen en stallingen behoren eveneens tot de bescherming als dorpsgezicht.Waarden

De Bellemolen en de onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als watermolensite met bijhorend hoevecomplex.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Bellemolen

Stationsstraat 11 (Affligem)
Voormalige van de abdij van Affligem afhankelijke watermolen op de Bellebeek, vermeld sedert 1149 en gebouwd op een door graaf Hendrik van Leuven in 1068 geschonken grondgebied.