Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50204
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50204

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aimé Liebaertstraat nr. 6. Eclectisch burgerhuis (nok evenwijdig met straat) met souterrain, drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, uit jaren 1920; gesigneerd "HENRI LONCKE - AANNEMER - OOSTENDE" tussen de kelderopeningen. Gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen; borstweringen voorzien van festoenen en schelpversiering. Twee rechtertraveeën als risaliet gemarkeerd door driezijAanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Aimé Liebaertstraat 6 (Oostende)
Aimé Liebaertstraat nr. 6. Eclectisch burgerhuis (nok evenwijdig met straat) met souterrain, drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, uit jaren 1920; gesigneerd "HENRI LONCKE - AANNEMER - OOSTENDE" tussen de kelderopeningen. Gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen; borstweringen voorzien van festoenen en schelpversiering. Twee rechtertraveeën als risaliet gemarkeerd door driezij