Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Café Den Blauwen Steen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50218
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50218

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vermoedelijk daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen hoekhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën breed onder zadeldak (mechanische pannen) met aandaken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Café Den Blauwen Steen

Mechelsesteenweg 10 (Dendermonde)
Bakstenen hoekhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën breed onder zadeldak met aandaken, vermoedelijk daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. L-vormige lage aanbouw onder snijdende zadeldaken, aan de achtererfzijde schuilgaand achter aanbouw met feestzaal.