Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Café Den Blauwen Steen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 50218   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50218

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vermoedelijk daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen hoekhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën breed onder zadeldak (mechanische pannen) met aandaken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Café Den Blauwen Steen

Mechelsesteenweg 10 (Dendermonde)
Vermoedelijk daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen hoekhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën breed onder zadeldak (mechanische pannen) met aandaken.