Sint-Luciakapel

Beschermd monument van 13-04-1953 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Meersel
Locatie Meersel 24 (Hoogstraten)
Alternatieve naam Sint-Quirinuskapel

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13014/109.1
  • OA000466

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Luciakapel

Meersel 24, Hoogstraten (Antwerpen)

Omhaagde vrijstaande kapel in gotische stijl, opklimmend tot het eerste kwart van de 15de eeuw en het tweede kwart van de 16de eeuw.

Beschrijving

De Sint-Luciakapel, ook wel Sint-Quirinuskapel genoemd, te Meerle, is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Luciakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.