Beschermd monument

Sint-Luciakapel

Beschermd monument van 13-04-1953 tot heden

ID: 5022   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5022

Besluiten

Kapel Sint-Lucia
definitieve beschermingsbesluiten: 13-04-1953  ID: 320

Beschrijving

De Sint-Luciakapel, ook wel Sint-Quirinuskapel genoemd, te Meerle, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Luciakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Luciakapel

Meersel 24 (Hoogstraten)
Omhaagde vrijstaande kapel in gotische stijl, opklimmend tot het eerste kwart van de 15de eeuw en het tweede kwart van de 16de eeuw.