Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50222
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50222

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie met ommuurd voortuintje, beschermde omgeving.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Bavoparochie

Meredorp 5 (Erpe-Mere)
Dubbelhuis met twee bouwlagen van zeven traveeën onder zadeldak met klokkenruitertje; oude kern met aanpassingen in de 19de eeuw. Links, éénlaagse onbelangrijke aanhorigheid.