Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van drie interbellumwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
50225
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50225

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble van 1936 in opdracht van Clemens Baert – Staes, schoenmaker uit Grembergen, een jaar eerder dan het links aansluitende en stilistisch aanverwante ensemble gebouwd (zie kadasterarchief).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van interbellumwoningen

Dokter Haekstraat 78-82 (Dendermonde)
Ensemble van 1936 van twee bouwlagen onder een doorlopend kunstleien zadeldak, opgetrokken in een gele decoratieve baksteenarchitectuur verlevendigd met hardsteen.