Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Merelbeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
50248
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50248

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Merelbeke.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument

Hundelgemsesteenweg zonder nummer (Merelbeke)
Het beeld toont een jonge overmoedige soldaat sprekend van durf met naast hem een wakende leeuw. De beeldhouwer van dit gedenkteken is Aloïs De Beule. Dit oorlogsmonument werd na de Tweede Wereldoorlog uitgebreid met de namen van de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers.