Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Merelbeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 50248   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50248

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Merelbeke.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument

Hundelgemsesteenweg zonder nummer (Merelbeke)
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Merelbeke.