Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Lusthof Emmaüskasteeltje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50295
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50295

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogeheten "Emmaüskasteeltje", gelegen op de vrij steile oosthelling van de Blandijnberg, temidden van groenbeplanting. Omvat rechts het zogeheten lusthofje, daterend uit de eerste helft van de zestiende eeuw met, naar het water toe, een hard gerestaureerde zandstenen trapgevel, aan de westzijde een manke bakstenen trapgevel en ronde aanleunende traptoren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Lusthof Emmaüskasteeltje

Hoveniersberg zonder nummer (Gent)
Zogeheten "Emmaüskasteeltje", gelegen op de vrij steile oosthelling van de Blandijnberg, temidden van groenbeplanting. Omvat rechts het zogeheten lusthofje, daterend uit de eerste helft van de 16de eeuw met, naar het water toe, een hard gerestaureerde zandstenen trapgevel, aan de westzijde een manke bakstenen trapgevel en ronde aanleunende traptoren.