Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kleine cottage

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50306
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50306

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Poekestraat nr. 45. Kleine cottage met tuin, volgens kadastergegevens opgetrokken ca. 1928, door Jules Vandewalle, een terugkerende Amerikaanse migrant. Laag dubbelhuis van drie traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Amerikaanse invloed in gevelbreed portiek onder overstekende dakrand ondersteund door korfboogdragende, bakstenen pijlers. Arduinen trapjes leiden naar het terras en deAanduiding van

Is de vaststelling van

Kleine cottage

Poekestraat 45 (Ruiselede)
Poekestraat nr. 45. Kleine cottage met tuin, volgens kadastergegevens opgetrokken ca. 1928, door Jules Vandewalle, een terugkerende Amerikaanse migrant. Laag dubbelhuis van drie traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Amerikaanse invloed in gevelbreed portiek onder overstekende dakrand ondersteund door korfboogdragende, bakstenen pijlers. Arduinen trapjes leiden naar het terras en de