Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
50322
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50322

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

18de- tot 20ste-eeuwse hoevegebouwen op site minimaal opklimmend tot het eerste kwart van de 17de eeuw. Erf in losse verharding, toegankelijk vanaf de Sint-Amandsstraat. Aan noordzijde een tweewoonst van één bouwlaag en vier (Vijfstraat) en drie (Sint-Amandsstraat) traveeën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Sint-Amandsstraat 3, Vijfstraat 14 (Pittem)
18de- tot 20ste-eeuwse hoevegebouwen op site minimaal opklimmend tot het eerste kwart van de 17de eeuw. Erf in losse verharding, toegankelijk vanaf de Sint-Amandsstraat. Aan noordzijde een tweewoonst van één bouwlaag en vier (Vijfstraat) en drie (Sint-Amandsstraat) traveeën.