Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 50338   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50338

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tweewoonst dwars op de straat georiënteerd gebouwd en verbouwd door de familie Bonte.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweewoonst

't Wulveke 2A (Zedelgem)
Tweewoonst dwars op de straat georiënteerd gebouwd en verbouwd door de familie Bonte.