Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50352
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50352

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Verankerde en bepleisterde lijstgevel met vier traveeën en drie en een halve bouwlaag. Negentiende eeuwse ordonnantie doch oudere (achttiende eeuwse) kern. Rechthoekige vensters met doorgetrokken onderdorpels, op de tweede bouwlaag met ijzeren leuningen. Later toegevoegde halve-verdieping.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Serpentstraat 13 (Gent)
Verankerde en bepleisterde lijstgevel met vier traveeën en drie en een halve bouwlaag. 19de-eeuwse ordonnantie doch oudere, 18de-eeuwse kern.