Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee woonhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50354
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50354

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

★ Nr. 20. Samenstel van twee breedhuizen onder al dan niet afgewolfde zadeldaken; l.pand op L-vormige plattegrond; achter r.pand, dwarse vleugel onder gemansardeerd zadeldak, waarop haakse tuinvleugel onder zadeldak (overal Vlaamse pannen). In 1995-1996, consoliderende restauratie van het geheel n.o.v. architect J. Danneels (Brugge), (fig. 88).L., dubbelhuis van vier trav. en twee bouwl. u



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van twee woonhuizen met tuin

Minderbroedersstraat 20 (Brugge)
Samenstel van twee breedhuizen onder al dan niet afgewolfde zadeldaken; linker pand op L-vormige plattegrond; achter rechter pand, dwarse vleugel onder gemansardeerd zadeldak, waarop haakse tuinvleugel onder zadeldak (overal Vlaamse pannen). In 1995-1996, consoliderende restauratie van het geheel naar ontwerp van architect J. Danneels (Brugge).