Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee woonhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 50354   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50354

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

★ Nr. 20. Samenstel van twee breedhuizen onder al dan niet afgewolfde zadeldaken; l.pand op L-vormige plattegrond; achter r.pand, dwarse vleugel onder gemansardeerd zadeldak, waarop haakse tuinvleugel onder zadeldak (overal Vlaamse pannen). In 1995-1996, consoliderende restauratie van het geheel n.o.v. architect J. Danneels (Brugge), (fig. 88).L., dubbelhuis van vier trav. en twee bouwl. uAanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van twee woonhuizen met tuin

Minderbroedersstraat 20 (Brugge)
Samenstel van twee breedhuizen onder al dan niet afgewolfde zadeldaken; linker pand op L-vormige plattegrond; achter rechter pand, dwarse vleugel onder gemansardeerd zadeldak, waarop haakse tuinvleugel onder zadeldak (overal Vlaamse pannen). In 1995-1996, consoliderende restauratie van het geheel naar ontwerp van architect J. Danneels (Brugge).