Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 50356   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50356

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude hoeve met bewaard boerenhuis, vermoedelijk uit de 18de eeuw, en recentere dienstgebouwen, gelegen ten westen van het vroegere "Warmhof".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Warmestraat 33 (Maldegem)
Oude hoeve met bewaarde boerenwoning, vermoedelijk uit de 18de eeuw, en recentere dienstgebouwen, gelegen ten westen van het vroegere Warmhof.