Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50365
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50365

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing uit het tweede kwart van de 19de eeuw die tussen 1978 en 1980 verbouwd werd tot sociale woningen naar ontwerp van de Brugse architecten Philippe Cardinael en Luc Laloo, in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor Huisvesting.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Vlamingdam 59-79 (Brugge)
Eenheidsbebouwing uit het tweede kwart van de 19de eeuw die tussen 1978 en 1980 verbouwd werd tot sociale woningen naar ontwerp van de Brugse architecten Philippe Cardinael en Luc Laloo, in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor Huisvesting.