Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50378
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50378

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve van het gesloten type doch in kern een hoeve met losstaande bestanddelen minstens teruggaand tot begin 19de eeuw, volgens het kadasterarchief uitgebreid en gedeeltelijk vernieuwd in 1865 (stallen), 1887 (woonhuis) en 1938 (schuur).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Pollepelstraat 17 (Lebbeke)
Hoeve van het gesloten type doch in kern een hoeve met losstaande bestanddelen minstens teruggaand tot begin 19de eeuw, volgens het kadasterarchief uitgebreid en gedeeltelijk vernieuwd in 1865 (stallen), 1887 (woonhuis) en 1938 (schuur).