Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 50381   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50381

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen hoevetje, voorheen twee huisjes, op begraasd erf, in kern minstens opklimmend tot begin 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Fonteinstraat 50 (Kruisem)
Achterin gelegen hoevetje, voorheen twee huisjes, op met gras begroeid erf, in kern minstens opklimmend tot begin 19de eeuw.