Fort van Walem

Beschermd monument van 13-02-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Walem
Straat Koning Albertstraat
Locatie Koning Albertstraat zonder nummer (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/177.1
  • OA000693

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Fort van Walem

Koning Albertstraat zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Sperfort van de eerste groep 1870/1890, trapezoïdale constructie met een circa 50 meter brede omgrachting en binnenplein met kazerne.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Fort van Walem is beschermd als monument.

Waarden

Fort van Walem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Fort opgericht in 1878-1883 en door de wet van 1906 gemoderniseerd en opgenomen in de hoofdweerstandsstelling ter verdediging van Antwerpen. Het geheel van dit verdedigingssysteem neemt een vooraanstaande plaats in in de vestingbouwkunde en geeft een beeld van de wijze van oorlogvoeren in de 19de en vroege 20ste eeuw.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.