Beschermd monument

Fort van Walem

Beschermd monument van 13-02-1998 tot heden

ID: 5039   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5039

Besluiten

Fort van Walem
definitieve beschermingsbesluiten: 13-02-1998  ID: 3282

Beschrijving

Het Fort van Walem is beschermd als monument.Waarden

Fort van Walem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Fort opgericht in 1878-1883 en door de wet van 1906 gemoderniseerd en opgenomen in de hoofdweerstandsstelling ter verdediging van Antwerpen. Het geheel van dit verdedigingssysteem neemt een vooraanstaande plaats in in de vestingbouwkunde en geeft een beeld van de wijze van oorlogvoeren in de 19de en vroege 20ste eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Fort van Walem

Koning Albertstraat zonder nummer (Mechelen)
Oudste fort van de buitenste fortengordel rond Antwerpen, gebouwd in de periode 1878-1893, in baksteen en beton. Boven op het hoofdfront herinnert het oorlogsmonument aan de slachtoffers die hier begin oktober 1914 vielen.