Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasseiweg Mariaborrestraat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50395
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50395

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasseiweg Mariaborrestraat

Mariaborrestraat zonder nummer (Maarkedal)
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.