Beschermd monument

Kasteel van Rummen: kasteelhoeve

Beschermd monument van 07-04-1995 tot heden

ID: 504   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/504

Besluiten

Kasteel van Rummen: torenruïne en kasteelhoeve met omgeving
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 07-04-1995  ID: 2847

Beschrijving

De bescherming omvat de kasteelhoeve van het voormalige kasteel van Rummen.Waarden

De kasteelhoeve van het voormalige kasteel van Rummen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als voormalige kasteelhoeve van de graven van Hoen in 1629 opgetrokken in de vorm van een omvangrijk U-vormig complex in traditionele bak- en zandsteenstijl met zijtrapgevels. Typerend voor gans het complex is het naar buiten toe ontoegankelijk aspect van de indrukwekkende volumes, slechts ontsloten door de massieve poorttoren, de drukke ritmering van de binnenkoergevel met talrijke kleine venstertjes en de picturaal behandelde ontlastingsbogen van bak- en natuursteen boven de deuren en laadvensters.
Merkwaardig omwille van haar afmetingen is alleszins de imposante dwarsschuur met stijlengebint.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteelhoeve

Kasteellaan 17 (Geetbets)
Resten van het voormalig kasteel der baronnen van Hoen. Van het eigenlijke omgrachte middeleeuwse slot is slechts een bakstenen romp van een hoektoren behouden.