Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Landhuizen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 07-03-1994 tot heden
ID: 5040   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5040

Besluiten

De Speelcamere, Irishof en landhuizen met omliggende parken
definitieve beschermingsbesluiten: 07-03-1994  ID: 2638

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de landhuizen Pharazijnshof, Hof Te Vijvers, Heidehof en Starrenhof langs de Kapelsestraat en hun parken met vijvers en verspreide, solitaire bomen.Waarden

De landhuizen met omringende parken, zogenaamd Pharazijnshof nrs. 37-41, Hof te Vijvers nr. 43, Heidehof nr. 47 en Starrenhof nr. 61, alle gelegen aan de Kapelsestraat, alsook de grachten, bermen en aanplant van eikenbomen te beginnen bij het einde van de dorpskom, namelijk ter hoogte van de Streepstraat tot aan de Kalmthoutsesteenweg, zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu landschappelijke waarde: De opkomst van grote landhuizen omstreeks de eeuwwisseling moet gezien worden als een uitloper van de kastelenbouw en de hoven van plaisantie uit een vroegere periode. Dit werd de huisvesting van de zeer gegoede bourgeoisie en de nieuwe adel. Bedoelde villa’s zijn alle in dezelfde periode opgetrokken naar ontwerp van vermaarde architecten. Hun uitvoering is dan ook stijlvol en verzorgd te noemen. De omringende parken vormen een uitstekende groenzone die een aanzienlijke landschappelijke waarde vertegenwoordigt. De aanblik aan de straatzijde met de bewaarde rijen eikenbomen, de bermen, de grachten en de brede rododendronhagen is bijzonder fraai en verfrissend.

artistieke waarde

in casu landschappelijke waarde: De opkomst van grote landhuizen omstreeks de eeuwwisseling moet gezien worden als een uitloper van de kastelenbouw en de hoven van plaisantie uit een vroegere periode. Dit werd de huisvesting van de zeer gegoede bourgeoisie en de nieuwe adel. Bedoelde villa’s zijn alle in dezelfde periode opgetrokken naar ontwerp van vermaarde architecten. Hun uitvoering is dan ook stijlvol en verzorgd te noemen. De omringende parken vormen een uitstekende groenzone die een aanzienlijke landschappelijke waarde vertegenwoordigt. De aanblik aan de straatzijde met de bewaarde rijen eikenbomen, de bermen, de grachten en de brede rododendronhagen is bijzonder fraai en verfrissend.

historische waarde

in casu landschappelijke waarde: De opkomst van grote landhuizen omstreeks de eeuwwisseling moet gezien worden als een uitloper van de kastelenbouw en de hoven van plaisantie uit een vroegere periode. Dit werd de huisvesting van de zeer gegoede bourgeoisie en de nieuwe adel. Bedoelde villa’s zijn alle in dezelfde periode opgetrokken naar ontwerp van vermaarde architecten. Hun uitvoering is dan ook stijlvol en verzorgd te noemen. De omringende parken vormen een uitstekende groenzone die een aanzienlijke landschappelijke waarde vertegenwoordigt. De aanblik aan de straatzijde met de bewaarde rijen eikenbomen, de bermen, de grachten en de brede rododendronhagen is bijzonder fraai en verfrissend.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Polder van Stabroek met overgangszone naar de Noorderkempen

Ekeren (Antwerpen), Kapellen (Kapellen), Hoevenen, Stabroek (Stabroek)
Het oostelijk deel van het landschap ligt in de zone waar de vruchtbare kleiïge poldergrond zich mengt met het zand van de Kempen. Van oudsher was het grondgebied van Kapellen iets hoger gelegen dan het omliggend land, dat vòòr het aanleggen van de polderdijken meermaals onder water liep. Mensen gingen zich uiteraard vestigen op deze hoger gelegen plaatsen, oa. langs de weg die Antwerpen met Bergen-Op-Zoom verbindt. Dit landschap dat dus op een hellend overgangsgebied gelegen is met deels zandgrond maar destijds ook deels veengrondgronden, maakt deel uit van het vanaf ongeveer 1250 voor landbouw ontgonnen gebied Hoevenen, Kapellen, Stabroek, Eertbrand en Putte. Het is het grootste aaneengesloten gebied dat ingericht werd volgens het systeem van de regelmatige hoevenstrokenverkavelingen.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel Starrenhof

Kapelsestraat 61 (Kapellen)
Eclectisch kasteel met neo-Vlaamserenaissance-elementen gebouwd in 1881 en gelegen in mooi beboomd park met bakstenen afsluitmuur. Aan de oostzijde bakstenen koetshuis en paardenstal van 1884.


Landhuis Heidehof

Kapelsestraat 45 (Kapellen)
Landhuis opgericht circa 1890 ter plaatse van een ouder landhuisje dat in het huidige gebouw werd opgenomen; verbouwd in 1914 onder leiding van architect J. Hertogs.


Landhuis Hof ter Vijvers

Kapelsestraat 43 (Kapellen)
Landhuis met prachtige tuin van 1908 naar ontwerp van architect J. Jacobs, gekenmerkt door een zeker eclecticisme met traditionele elementen.


Landhuis Pharazijnshof

Kapelsestraat 37 (Kapellen)
Grote villa in cottagestijl van circa 1900 naar ontwerp van architect M. De Braey. De noordvleugel met toren is een latere toevoeging. Recente schoolgebouwen aan westzijde.


Opgaande bruine beuk bij landhuis Heidehof

Kapelsestraat 45 (Kapellen)
De bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) bij het landhuis Heidehof werd omstreeks 1890 aangeplant tijdens de aanleg van de tuin in landschappelijke stijl.