Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
50401
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50401

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (grijze pannen) gevat tussen twee puntgevels met aflijnend rondboogfries. In 1907 gebouwd door onderwijzer Henri Vandekerckhove, de latere burgemeester.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Arthur Coussensstraat 14 (Ichtegem)
Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (grijze pannen) gevat tussen twee puntgevels met aflijnend rondboogfries. In 1907 gebouwd door onderwijzer Henri Vandekerckhove, de latere burgemeester.