Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50415
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50415

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve in boomgaard, gelegen tegenover hoeve nummer 44. Ten noordwesten, boerenhuis van zeven of zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak tussen zijaandaken, uit de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Leistraat 27 (Aalter)
Hoeve in boomgaard met boerenwoning van zeven of zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak tussen zijaandaken, uit de 18de eeuw. Links recenter zijaanbouwsel onder zadeldak. Ten zuiden, grote dwarsschuur met in het dak verhoogde inrijpoort, getoogde staldeurtjes en rechts wagenhuis.