Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel De Cock

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50418
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50418

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig "Hotel De Cock", heden "Instituut van Gent". Classicistisch herenhuis met U-vormig grondplan, daterend uit het laatste kwart van de 18e eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel De Cock

Nederkouter 112-114 (Gent)
Voormalig "Hotel De Cock", heden "Instituut van Gent". Classicistisch herenhuis met U-vormig grondplan, daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw.