Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van twee stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 50419   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50419

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudige eenheidsbebouwing op de hoek bij de Paddepoelstraat. Twee huizen naar ontwerp van architect Jozef Demeyer (Kortrijk) van 1925.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van twee stadswoningen

Sint-Jacobsstraat 60-62 (Ieper)
Eenvoudige eenheidsbebouwing op de hoek bij de Paddepoelstraat. Twee huizen naar ontwerp van architect Jozef Demeyer (Kortrijk) van 1925.