Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis Hôtel d'Hanins de Moerkerke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50424
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50424

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Herenhuis uit XVIII c bestaande uit een haakse hoofdvleugel tussen de Witteleertouwersstraat en de Coupure, en eertijds twee zijvleugels, één ten O. (aan de Coupure),en twee ten Z. (aan de Witteleertouwersstraat). Heden haast volledig ingebouwd en vroegere structuur dus moeilijk herkenbaar. Gebouwd na het uitgraven van de Coupure (1752-1753) waarbij de voormalige grond van het predikherenklooster (cf. Langestraat nr. 34) is herverkaveld.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis Hôtel d'Hanins de Moerkerke

Coupure 1, Predikherenstraat 40, Witteleertouwersstraat 1A (Brugge)
Herenhuis uit het derde kwart van de 18de eeuw bestaande uit een haakse hoofdvleugel tussen de Witteleertouwersstraat en de Coupure, en eertijds twee zijvleugels, één ten oosten (aan de Coupure), (2) en twee ten zuiden (aan de Witteleertouwersstraat), (3 a en 3 b). Heden haast volledig ingebouwd en vroegere structuur dus moeilijk herkenbaar. Gebouwd na het uitgraven van de Coupure (1752-1753) waarbij de voormalige grond van het predikherenklooster is herverkaveld. In de loop van de 19de eeuw toegankelijk via een staatsieplein aan de Predikherenstraat, tussen de huidige nummers 30 en 36, dat leidde naar de hoofdvleugel. Nu deels in gebruik als woning en deels leegstaand en verwaarloosd.