Afspanning De Nieuwen Buiten met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-06-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat de Merodelei
Locatie de Merodelei 151, de Merodelei 153 (Turnhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/13040/102.1
  • OA002554

Is de omvattende bescherming van

Afspanning De Nieuwen Buiten

de Merodelei 153, Turnhout (Antwerpen)

Vroegere afspanning gelegen tegenover het voormalig station van de Buurtspoorwegen, heden stelplaats van de Lijn.

Arbeidershuis

de Merodelei 151, Turnhout (Antwerpen)

Voorheen drie identieke arbeidershuisjes uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Tot één woning verbouwd in 1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht betreft herberg De Nieuwen Buiten, in 1887 opnieuw opgebouwd naar ontwerp van P.J. Taeymans, samen met drie links aanpalende arbeidershuizen.

Waarden

Het geheel gevormd door het gebouw 'De Nieuwen Buiten' met de aangrenzende bebouwing en de achterliggende tuin tot tegen de Zandstraat is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.