Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neerhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50452
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50452

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen "La petite Douve". Vooroorlogse hoeve naar verluidt na brand op grotere afstand van de Douve wederopgebouwd cat 1900, in de trant van de toenmalige modelboerderijen met weinig streekeigen reminiscenties.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neerhof

Armentierssteenweg 26 (Mesen)
Voorheen "La petite Douve". Vooroorlogse hoeve naar verluidt na brand op grotere afstand van de Douve heropgebouwd circa 1900, in de trant van de toenmalige modelboerderijen met weinig streekeigen reminiscenties.