Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie steegbeluiken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50461
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50461

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Cargadoorstraat zonder nummer (Gent)
  • Vizierstraat zonder nummer (Gent)

De overzijde van de Stokerijstraat en het verder verloop wordt voornamelijk gekenmerkt door drie in dezelfde stijl ontworpen steegbeluiken met toegang op straatbreedte met name de Cargadoorstraat en de Vizierstraat rechts en de Bandelierstraat bij het einde van de straat links, daterend van 1882 en 1883.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Steegbeluik

Bandelierstraat 1-14, Stokerijstraat 53-59 (Gent)
Steegbeluik van 1882-1883, restant van oorspronkelijk drie gelijkaardige beluiken in dezelfde straat. Sobere bakstenen hoekhuizen met afgesnuite travee flankeren de open toegang tot het beluik, gevormd door een doodlopend geplaveid straatje, afgesloten door twee huisjes. Gelijkaardige bakstenen arbeidershuisjes met twee en een halve bouwlaag en twee traveeën.