Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Varenstede

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50468
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50468

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude hoeve met losstaande bestanddelen gelegen achterin een begraasd erf dicht bij de spoorweg. Woonhuis ten noorden met links aanpalend stalletje onder doorlopend zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), in kern vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Varenstede

Rabouwstraat 11 (Gent)
Oude hoeve met losstaande bestanddelen gelegen achterin een begraasd erf dicht bij de spoorweg. Woonhuis ten noorden met links aanpalend stalletje onder doorlopend zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), in kern vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw.