Beschermd cultuurhistorisch landschap

Pastorie 't Withof: gronden binnen omwalling

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 15-10-1976 tot heden

ID
5050
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5050

Besluiten

Hoeve 't Wit Hof en gronden binnen de omwalling
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-1976  ID: 1063

Beschrijving

De gronden gelegen binnen de omwalling van ''t Withof' of het 'Witherenhof' te Minderhout, bestaande uit een tuin en park met uitzonderlijke boomsoorten, zijn beschermd als landschap.Waarden

De gronden gelegen binnen de omwalling van "'t Wit Hof" zijn beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie 't Withof

Withof 2 (Hoogstraten)
Landelijk gelegen omwalde site met sterk gerestaureerde voormalige pastorie, omgeven door tuin en park met uitzonderlijke boomsoorten.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Mark en kasteel van Hoogstraten

Hoogstraten, Minderhout, Wortel (Hoogstraten)
Het grootste deel van de structuur van dit gebied gaat zeker terug tot eind 18de eeuw. Het gaat daarbij om het Kasteel van Hoogstraten, de site met omwalling van ’t Withof, een aantal dreven en de loop van de Mark met lager gelegen valleigronden. Het is deze relatief sterk meanderende loop van de Mark met bijhorende vallei die voor een groot deel de wetenschappelijke en ook ruimtelijk structurerende waarde van het gebied vertegenwoordigt. Als geheel kan het landschap, zoals we het nu kunnen waarnemen, worden gekarakteriseerd als een compartimentenlandschap van afwisselend open landbouwgronden en gesloten bospercelen, met oude dreven en bomenrijen.