Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50503
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50503

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectische pilastergevel met neobarokke inslag, daterend van de jaren 1920-'30 (?).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch herenhuis

Maloulaan 36 (Ieper)
Eclectische pilastergevel met neobarokke inslag, daterend van de jaren 1920-'30 (?).