Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoevetje met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50506
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50506

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Heufkensstraat 88 (Zwalm)

Vermoedelijk opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Heufkensstraat 88 (Zwalm)
Vermoedelijk opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.