Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50507
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50507

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 12-16. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak vlg. bouwaanvraag van 1930, onleesbaar gesigneerd door Parijse bouwmeester. Lijstgevel met rood bakstenen parement verlevendigd d.m.v. gesinterde baksteen voor druiplijst en natuursteen -o.m. sluitstenen-, gecementeerde plint, geblokt bij woonhuis, met schijnvoegen voor magazijn. Spaarvelden gescheiden door geblokte pilasAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Nijverheidsstraat 12-16 (Roeselare)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak volgens bouwaanvraag van 1930, onleesbaar gesigneerd door Parijse bouwmeester.