Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde woonhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID
50538
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50538

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Samenstel van vier woningen met halfondergrondse autobergplaatsen, gebouwd circa 1949 naar een ontwerp van architect Léon Ide (De Haan).



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde woonhuizen

Duinenpad 4-10 (De Haan)
Samenstel van vier woningen met halfondergrondse autobergplaatsen, gebouwd circa 1949 naar een ontwerp van architect Léon Ide (De Haan).