Beschermd cultuurhistorisch landschap

Hoeve Gasthuishoeve met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 20-12-1974 tot heden

ID: 5054   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5054

Beschrijving

Dit beschermde landschap omvat de zogenaamde Gasthuishoeve daterend uit de 18de eeuw en haar onmiddellijke omgeving.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de C.O.O.-hoeve te Turnhout is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gasthuishoeve

Heizijde 36 (Turnhout)
Hoeve met losstaande bestanddelen behorend tot het hoofdtype van de grote Kempense boerderij, met woonstalhuis, schuur, later stalletje en wagenhuis.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Turnhouts vennengebied

Merksplas (Merksplas), Turnhout (Turnhout)
Deze ankerplaats vertegenwoordigt een mooi voorbeeld van een voor de Noorderkempen typisch compartimentenlandschap met een afwisseling van bos en weiland. Opvallend in het geheel zijn de vencomplexen die als het ware ‘gaten’ in het landschap vormen en op deze manier zorgen voor extra openheid en mooie zichten. De landschappelijk gevarieerde structuur, die wordt versterkt door een paar lichte verhevenheden in het verder vlakke landschap, zorgt voor een esthetisch waardevol geheel. Verspreid voorkomend bouwkundig erfgoed, waaronder de garenblekerij ‘Boones Blijk’ en bijhorende kapel, de overblijfselen van blekerij Borghs en de Engelandhoeve dragen bij tot de historische waarde van deze ankerplaats.