Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50546
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50546

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis met drie en een halve bouwlaag en vier traveeën onder schilddak (Vlaamse pannen), in kern mogelijk opklimmend tot 17de-18de eeuuw, verhoogd met halve-verdieping en aangepast in 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Kalandestraat 3 (Gent)
Diephuis met drie en een halve bouwlaag en vier traveeën onder schilddak (Vlaamse pannen), in kern mogelijk opklimmend tot 17de-18de eeuuw, verhoogd met halve-verdieping en aangepast in 19de eeuw.