Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Verloren Hoek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 50554   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50554

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vaartstraat nr. 3. Hoeve z.g. "De Verloren Hoek" (huidige naamgeving door de vorige pachter), vroeger z.g. "De Quaeden Hoek", te bereiken via een lange erfoprit. Hoeve met een geschiedenis die zeker teruggaat tot in de 15de eeuw: eerste vermelding in 1468 als hoeve gelegen "tusschen den aermen vanden Quaeden Houcke". De hoeve heeft in de volgende vermelding (1554) reeds de naam van deze waterlooAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Verloren Hoek

Vaartstraat 3 (Zuienkerke)
Vaartstraat nr. 3. Hoeve z.g. "De Verloren Hoek" (huidige naamgeving door de vorige pachter), vroeger z.g. "De Quaeden Hoek", te bereiken via een lange erfoprit. Hoeve met een geschiedenis die zeker teruggaat tot in de 15de eeuw: eerste vermelding in 1468 als hoeve gelegen "tusschen den aermen vanden Quaeden Houcke". De hoeve heeft in de volgende vermelding (1554) reeds de naam van deze waterloo