Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dokterswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 50569   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50569

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rijwoning van drie traveeën en drie bouwlagen met plat dak, verbouwing van een bestaand rijhuis tot dokterswoning in de tweede helft van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect G. De Vloedt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dokterswoning

Gemeenteplein 10 (Melle)
Rijwoning van drie traveeën en drie bouwlagen met plat dak, verbouwing van een bestaand rijhuis tot dokterswoning in de tweede helft van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect G. De Vloedt.