Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Het Beloken Hof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50579
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50579

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 527. Historische hoeve, z.g. "Het beloken hof", waarvan de oudste vermelding teruggaat tot 1653; XX a-uitzicht cf. gecementeerd lijstgevel. Aangegeven op de M.C.I-kaart (1862, herziening van 1923). Z. en N. erfoprit; ten Z. gemarkeerd door ijzeren hek. Lage, losse bestanddelen van baksteen, L-vormig geproepeerd rondom een onverhard erf, aan de straat afgezet door een haag. Ten N., boerenhuisAanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Boerenwoning en bakhuis van Het Beloken Hof

Roeselaarsestraat 531/2 (Izegem)
Voorheen hoeve met losse bestanddelen, waarvan vandaag enkel het toegangshek, de boerenwoning en een achterliggend bakhuis zijn bewaard. Het huidig uitzicht klimt op tot het eerste kwart van de 20ste eeuw. Boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak.