Beschermd monument

Heihoeve

Beschermd monument van 08-12-2000 tot heden

ID
5058
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5058

Besluiten

Heihoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 08-12-2000  ID: 3623

Beschrijving

De Heihoeve te Putte, is beschermd als monument.Waarden

De Heihoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Heihoeve is als landbouwuitbating van de commanderij van Pitsemburg, gebouwd in 1736, een getuige van de rol van deze Duitse religieuze ridderorde in onze streken.
Architectuurhistorisch sluit de hoeve aan bij de traditionele hoevebouw uit de 18de eeuw met geprofileerde daklijsten, gekalkte muurbanden en schaars gebruik van zandsteen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Heihoeve

Vogelstraat 11 (Putte)
Hoeve van 1736 met imposant woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder steil zadeldak, en lagere aansluitende stalling.