Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hovenierswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50596
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50596

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woning voor een staatshovenier met restant van een pomphuis en broeikassen. Gelegen in de duinengordel tussen de Koninklijke Baan en de Rijksweg en bereikbaar via een onverharde wegel. Het kadaster registreert in 1903 de bouw van het woonhuis en broeikassen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hovenierswoning

Nieuwe Rijksweg zonder nummer (De Haan)
Woning voor een staatshovenier met restant van een pomphuis en broeikassen. Gelegen in de duinengordel tussen de Koninklijke Baan en de Rijksweg en bereikbaar via een onverharde wegel. Het kadaster registreert in 1903 de bouw van het woonhuis en broeikassen.